Terug verslag

Notulen algemene ledenvergadering 19-09-2018.

Locatie:Het Wapen van Asten.

          

        

Aanwezig:  31 personen

Afwezig en afgemeld:  Franka van Bussel, Pastoor Pieter Scheepers, Christianne van den Eijnden, Marion van Schaijk, Jimmy van den Eerenbeemt

 1.      Opening vergadering

Opening vergadering door de voorzitter om 20.17u. Tevens zijn de notulen goedgekeurd en worden ondertekend door het bestuur.

 

2.      Mededelingen/ingekomen stukken

Mededelingen:

-       Het eerste drankje is aangeboden door de vereniging.

-       De contributie wordt voor het eerst in jaren verhoogd. De nieuwe bedragen zijn:
Lidmaatschap voor 1 persoon: € 8,00 (was € 7,50)
Gezinslidmaatschap: € 22,00 (was € 21,50, max. 5 personen)
Club van 133: € 63,50 (was € 63)

Jubliarissen:

-       Franklin van Schijndel

-       Hans en Joyce Smeets

-       Zef en Annika van de Kruijs

-       Luzan Welten

-       Willy Verberne

-       Fam. Sauvé

-       Minke Ceelen

-       Erwin Crooijmans

-       E. Kessels

-       Theo Aarts

-       Mevrouw de Beauvesier Watson

-       Wim Heijligers

-       Gerard Stienen

-       De heer en mevrouw van Roy

-       De heer en mevrouw Franssen

-       De heer en mevrouw Wijnen

 

Overleden leden van CV De Plekkers:

-       Mevrouw van Bree (schoonmoeder van raadslid Michael van de Boomen en moeder van Danielle van Bree).

3.     Jaarverslag Carnavalsseizoen 2018
Het jaarverslag is opgesteld door voormalig secretaris Michael van de Boomen. Omdat hij gedurende het seizoen is gestopt met zijn bestuurswerkzaamheden leest Margo van den Eerenbeemt het voor.

 

Jaarverslag 2018

 

Zaterdag 11 november hadden we de aftrap met ons 11-11-Bal. Op deze avond worden ook al onze vrijwilligers uitgenodigd en in het zonnetje gezet.

Zondag 26 november was het Prinsenbal waar we afscheid namen van Prins Jurgen D’n Urste en Prinses Petra en waarna we met Prins Hans D’n Derde en Prinses Moniek de carnaval van 2018 inzetten.

Op donderdag 14 december was de ledenvoorverkoop voor de Kolderieke Avonden. Deze zijn zeer in trek merkten we omdat de kaarten in een rap tempo de deur uit gingen.

Zaterdag 16 december was onze kennismakingsavond met het Prinsenpaar. De organisatie had diverse opdrachten uitgewerkt en het Prinsenpaar verraste ons met een quiz over hun zelf.

Zaterdag 6 januari was de eerste Kolderieke Avond met ons nieuwe podium wat die avond voor de 1e keer stond opgeteld. Deze avond was vol humor en dans.

Zondag 7 januari werd er ook zo’n best gelachen door de ouderen tijdens de Middag van de Lach. Deze middag wordt jaarlijks aangeboden door de vereniging bij cafe-zaal Jan van Hoek en hier is de entree dan ook gratis. De zaal zat helemaal vol.

12 januari was de tweede Kolderieke Avond. Ook deze was zeer geslaagd.

Zondag 14 januari was een drukke dag op de agenda hier hadden we vier activiteiten.  In de middag waren we aanwezig op de Prinsenreceptie van CV De r’Ommelpotters, waarna we doorgingen naar de Prinsenreceptie van CV De Kaauwvoetjes. Van daaruit gingen we bij onze collega vereniging Carnavals Stichting De Klot hun nieuwe Prins feliciteren.  Na een snelle hap gingen we naar KansPlus waar we elk jaar het Plekkersbal hebben en daar hebben we Prins Thomas d’n Urste mee onthuld. Al met al was dit een drukke dag die goed verlopen is.

19 januari werd in de Klepel de nieuwe Prins van Jeugd Carnaval Asten onthuld. Ook hier waren we uiteraard aanwezig.

27 januari gingen we naar de Prinsenreceptie van CV De Peelvrujters. Dit was een gezellige avond. Alleen de bus was op de heenweg wat dun bezet omdat de Raad van Elf nog volop aan het hardlopen was na opmerkingen van onze Prins over hun conditie. Gelukkig konden ze nog op tijd aansluiten om mee het podium op te gaan.

28 januari was het weer tijd voor onze jaarlijkse drukbezochte Kindermiddag bij Het Wapen van Asten die ook altijd trouw bezocht wordt door Jeugd Carnaval Asten. Samen maken we er een feestje van waar vol op geroeid en gehost wordt. Aan het einde van de middag lieten we de ballonnen los voor de ballonnenwedstrijd en was er voor elk aanwezig kind een gratis snoepzak te verkrijgen.

3 februari gingen we trouw het kanaal over om daar de Prins en Prinses van CV De Plattevonder te feliciteren.

Zondagochtend 4 februari hadden we een primeur: voor de 1e keer waren we aanwezig bij Bavaria voor de groepsfoto van alle Prinsen van de Regio’s Eindhoven en Helmond, een grote happening was het. Aansluitend was de Prinsenreceptie van CV De Plekkers bij cafe-zaal Jan van Hoek. Voor de vereniging is dit een dag waar men naar toe leeft. Ook dit jaar was de receptie drukbezocht en genoot het Prinsenpaar zichtbaar.

Het bezoek aan De Lisse hadden we dit jaar op woensdag 7 februari.  Ook hier hossen en feesten we, wel in een iets lagere versnelling.

            Op vrijdag 9 februari starten wij de carnaval met het scholenbezoek. En in de avond is het feest met KansPlus bij N.W.C.  Op zaterdag 10 februari zijn   ..         we gestart met een goed

verzorgde maaltijd. Vandaar uit gingen we kort maar krachtig richting CV De Pompers om daar de felicitaties over te brengen richting hun Prins en Prinses. Daarna was het tijd voor een bezoek aan de kerk, waar Pastoor Pieter Scheepers in een klein anderhalf uur een prachtige carnavalsviering wist te houden met de nodige dosis humor. Ook worden onze jubilarissen op deze avond in het zonnetje gezet waarna we kunnen starten met onze Carnavalscantus. Dit is een gezellige avond die met vele meezingers gevuld wordt. De zondagochtend begint vroeg: na de laatste geslaagde opdracht mocht Prins Hans d’n Derde om 11.11 uur de Plekker ophangen, de officiële start van Carnaval.

Tijdens de andere carnavalsdagen bezoeken we voornamelijk cafés en wij willen dan ook de horeca van Asten bedanken voor hun onthaal en gastvrijheid.

Vooral bedanken we onze Residentie Het Wapen van Asten die altijd voor ons klaar staan van de vroege ochtend tot in de late uurtjes.

Woensdag 14 februari stond in het teken van het halen van het askruis wat wij als vereniging al jaren trouw doen, daarna nog na buurten over de mooie carnaval tijdens het haringhappen. 

Na een korte pauze was het tijd om op 11 maart het Halfvastenbal te houden samen met een paar aanwezige collega verenigingen. Tijdens deze middag werd ook bekend gemaakt welke kinderen onze ballonnenwedstrijd gewonnen hadden.

Als laatste waren er nog twee Kofferbakverkopen die ook prima verlopen zijn.  Al met al zouden deze activiteiten niet kunnen bestaan zonder de hulp van alle vrijwilligers en sponsoren. Via deze weg willen wij dan ook hier onze dank uitbrengen richting hen.

 

4.    Financieel verslag toegelicht door de penningmeester

Via de beamer werd het financieel verslag toegelicht. De belangrijkste posten werden er uitgelicht zoals bijvoorbeeld het boekje. Dit is een erg belangrijke inkomstenbron, hier wordt namelijk het meeste aan overgehouden. Daarom is de vereniging ook hard op zoek naar mensen die mee willen helpen met het ophalen van de advertenties waarmee we het geld kunnen verdienen.

Uiteindelijk hebben we het jaar af kunnen sluiten met een klein positief resultaat. Dit is een stuk meer als vorig jaar toen er ook erg veel is geïnvesteerd. Al met al staat de vereniging er op financieel vlak goed voor.

 

5.    Verslag kascontrolecommissie

Voor het financieel jaar 2017/2018 bestond de kascontrolecommissie uit Lejan van Schaijk en Maarten Mollemans. Lejan deed dit voor het tweede achtereenvolgende jaar, Maarten voor het eerste jaar.

 

Lejan geeft een kort en bondig verslag waarin hij aangeeft dat hij en Maarten middels steekproeven het bank- en kasboek hebben gecontroleerd. Alles klopte er was alleen de conclusie getrokken dat door afronding en fooi € 1,55 meer in kas zat als op papier stond. Daarnaast was er 1 technisch foutje waardoor een bankrekening niet was meegeteld in het totaalsaldo van alle bankrekeningen. Dit was gelukkig snel verholpen.

 

De commissie wil nog aangeven dat het geheel er erg goed uit zag en daarom graag een compliment willen maken naar de penningmeester.

 

6.    Benoeming nieuwe kascontrolecommissie

Omdat Lejan van Schaijk voor het tweede achtereenvolgende jaar lid was van de kascontrolecommissie is hij verplicht te stoppen en wordt er dus een nieuw lid gezocht. Hans Stienen biedt zich aan om dit volgend jaar op zich te nemen.

7.    Verkiezing nieuwe voorzitter + decharge oude voorzitter

Verkiezing nieuwe voorzitter

Cor Bankers opent als huidige voorzitter het woord door toe te lichten dat zoals op de vorige algemene ledenvergadering is aangegeven hij gaat stoppen als voorzitter. Cor heeft zelf tijdig gezocht naar een kandidaat en deze ook gevonden. Hij wil allereerst iedereen bedanken voor het gestelde vertrouwen, hij heeft het altijd graag gedaan maar nu is het tijd voor vernieuwing.

 

Cor heeft in het bestuur de nieuwe kandidaat voorgelegd en zij zijn akkoord gegaan en deze nieuwe kandidaat is Maarten Mollemans. Staande de vergadering wordt door de aanwezige leden de voorgestelde kandidaat goedgekeurd en wordt door de algemene ledenvergadering de nieuwe voorzitter benoemd.

 

Maarten neemt het woord en stelt zich voor aan de vergadering, waarbij hij tevens aangeeft erg veel zin te hebben in zijn functie. De Plekkers liggen hem sinds zijn Prinsenschap in 2015 nauw aan het hard en is blij op deze manier te kunnen bijdragen. Hij treed dan ook graag met eenieder in gesprek voor eventuele ideeën of commentaar.

Decharge oude voorzitter

Freek Meulendijks krijgt namens het zittend bestuur het woord waarin Cor wordt bedankt voor de inzet voor de vereniging.

 

8.    Decharge oude secretaris
Ten tijde van het rondsturen van de uitnodigingen voor de algemene ledenvergadering was de vacature van secretaris nog niet gevuld, inmiddels is dit wel gelukt. Derhalve is dit niet vermeld op de uitnodiging maar wordt het nu toegelicht.

 

Decharge oude secretaris
Freek Meulendijks krijgt namens het zitten bestuur het woord waarin Michael wordt bedankt voor de inzet voor de vereniging.

 

Nieuwe secretaris
Zoals gezegd is inmiddels de nieuwe secretaris gevonden in de persoon van Anjo Vlemmix (vrouw van Ex-Prins John d’n Derde)

 

9.    Programma + toelichting carnavalsseizoen 2018-2019

De voorzitter neemt het programma van het komend carnavalsseizoen door. Deze is ook terug te vinden op www.plekkersasten.nl en via de Plekkers App.

 

10.    Rondvraag

-       Ferdinand van Schaijk vraagt hoe het staat met de bezetting van de Raad van Elf. De voorzitter geeft aan dat we nog steeds op zoek zijn naar nieuwe raadsleden. Er zijn een paar man rond de tafel gaan zitten om namen op tafel de gooien. Deze zijn weloverwogen en als werd gedacht dat deze geschikt zou zijn is die persoon benadert. Zo zijn er diverse mensen benadert waarbij de reacties heel positief waren, alleen helaas hebben de meeste personen of geen tijd of de partner was het er niet mee eens. Concreet zijn we er dus druk mee bezig en we verwachten er zeker enkele raadsleden bij te krijgen maar op dit moment nog niet. Cor Bankers geeft aan dat de benoeming van de kascontrolecommissie nog niet rond is. Nu Maarten voorzitter is geworden mag hij geen deel meer uitmaken van de commissie. De voorzitter geeft aan dat dit correct is dat hij dit zojuist per abuis vergeten is en dat dit derhalve accuut gebeurd. Jurgen van Horssen geeft aan dat hij dit jaar de plaats

-       van Maarten inneemt. Dit betekent direct ook dat volgend jaar voor Jurgen een ander persoon gevonden moet worden terwijl Hans Stienen een jaar langer doorgaat. Op die manier wordt direct weer het systeem gecreëerd dat ieder jaar de kascontrolecommissie uit twee verschillende personen bestaat.

-       Hans Stienen heeft nog enkele algemene opmerkingen. Hij wil de complimenten aan de vereniging maken dat ondanks de wisselingen in het bestuur en de Raad van Elf de opstelling in zijn algemeenheid en de totale sfeer van de vereniging in tact blijven. Hij uit zijn oprechte waardering voor het bestuur en alle vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken.

-       Joost Mennen vraagt of er mensen zijn opgehouden met het ophalen van de advertenties. Vorig jaar is hij niet gevraagd en dat vond hij jammer. Joyce geeft aan dat er inderdaad vorig jaar al wat mensen waren gestopt en dat de vereniging had begrepen dat Joost het rustiger aan wilde doen vanwege zijn privésituatie. Joost geeft aan graag advertenties op te halen alleen dan wel de wijk die hij altijd heeft gedaan. Joyce geeft aan dat dit kan.

-       Annemie geeft aan dat we zondag een geweldig gebaar van KansPlus hebben gekregen wat het vermelden waard is. Hans Smeets geeft aan dat inderdaad afgelopen zondag 16 september een mooie middag is geweest bij Soos D’n Dissel wat we zeker niet moeten vergeten. De Plekkers hebben een aantal keer geholpen bij het opknappen van de tuin van de Soos. Sommige dingen in het kader van NLDoet en sommige dingen zo. KansPlus was hier heel blij mee en heeft als bedankje ons goed ontvangen afgelopen zondag met een BBQ en een lekker pilsje. Hierbij is aangegeven dat er ruim 40 jaar een goede band bestaat tussen CV De Plekkers en KansPlus en dit willen ze extra benadrukken. KansPlus heeft daarom een bordje laten maken met het logo van CV De Plekkers en dit in de tuin laten plaatsen met als onderschrift “’n Skon Plekske”

Dit geeft inderdaad maar aan hoe goed de band is en we gaan er vanuit dat dit nog jaren zo verder gaat.

 

11.    Afsluiting

Verder heeft niemand meer vragen of opmerkingen en wordt de vergadering om 20.47u gesloten.

            Ruimte voor accordering: